Předběžný harmonogram

Čtvrtek 12. 9. 2019
10.00 - 18.00 Registrace
12.30 - 13.00
Slavnostní zahájení
13.00 - 18.00
Odborný program

20.00 - 24.00

Doprovodný program

 

Pátek 13. 9. 2019
08.00 - 18.00 Registrace
09.00 - 18.00
Odborný program

20.00 - 24.00

Společenský večer

 

Sobota 14. 9. 2019
08.30 - 12.00 Registrace
09.00 - 13.00
Odborný program
13.00
Zakončení kongresu